Czy opłaca się być radnym w Szydłowcu?

Wiele osób zadaje sobie powyższe pytanie. Najprostszym sposobem odpowiedzi jest przegląd oświadczeń majątkowych radnych. Wynika z nich, że jednym się opłaca, a innym nie za bardzo.

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym radni po rozpoczęciu nowej kadencji zobligowani są do złożenia w ciągu 30 dni od zaprzysiężenia oświadczeń majątkowych. Celem jest zapewnienie przejrzystości życia publicznego oraz umożliwienie kontroli społecznej nad osobami sprawującymi władzę.

Właśnie na BIPie gminy Szydłowiec pojawiły się oświadczenia majątkowe wszystkich radnych. Ze złożonych oświadczeń dowiadujemy się, że w nowej radzie zasiada 5 nauczycieli w tym 4 wychowania fizycznego, magazynier, rolnik, właściciel ubojni, kierowca, instruktor kulturalno-oświatowy, specjalista ds MSAG (?), właściciel firmy handlowej i emerytka. Niektórzy określają siebie jedynie mianem “radny, radna”.  Większość osób jest zatrudnionych w lokalnych jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego lub miejskich spółkach i z tego tytułu osiąga dochody. Inni jako roczny dochód wykazują jedynie skromną dietę radnego.

Poniżej zestawienie na podstawie oświadczeń majątkowych na początek kadencji za rok 2018 i dla porównania za rok 2014. Warto zwrócić uwagę na to, jak zmieniał się status majątkowy w przypadku radnych wybranych na kolejną kadencję. Zdecydowanie na tytuł Krezusa szydłowieckiego samorządu zasługuje radny Adam Pietras – magazynier, jego majątek oszacowany według oświadczenia majątkowego opiewa na kwotę 1 488 782 zł. Na drugim miejscu radny Marek Plewa z kwotą 943 108 zł. Na podium z trzecią lokatą staje także Anna Majstrak, radna z majątkiem oszacowanym na 837 010 zł. Końcówkę peletonu doświadczonych samorządowców zamyka najuboższy radny Arkadiusz Sokołowski, obecnie rolnik.

Poniżej zestawienie wedle majętności.

kategoria radni kolejnej kadencji:

1. Adam Pietras

2014 w oświadczeniu na początek kadencji : rolnik. Oszczędności 50 tys. zł. Dom o wartości 400 tys., gospodarstwo rolne o wart. 100 tys. zł., 2 zabudowane działki o łącznej wartości 600 tys. zł.  Osiągnął dochód w 2014 r. w wysokości 24 tys. z tytułu dzierżawy.

2018 oświadczenie na początek kadencji: magazynier w Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu, oszczędności 230 tys.zł., dom o wartości 200 tys.zł., gospodarstwo rolne wart. 100 tys.zł, 16 działek budowlanych o łącznej wartości 800 tys. zł. Zarobki ogółem 133,788 zł.  w tym z tytułu dzierżawy 55,700 zł, z tytułu zatrudnienia 59,868 zł, dieta radnego 14,300zł, ekwiwalent za udział w posiedzeniach GKRPA i PN  271 zł., z ARIMR  zaliczka 3643 zł. Samochód Toyota Avensis o wartości 25 tys. *

                                                                                             1 488 782 zł.

2. Marek Plewa (Porozumienie Gospodarcze)

2014 w oświadczeniu na początek kadencji : współwłaściciel w dwóch spółkach cywilnych, właściciel firmy działalność jednoosobowa, oraz prezes spółdzielni mieszkaniowej. Oszczędności 290 tys.zł, papiery wartościowe o wart. 210 tys. zł, dom o wart. 400 tys. zł., wiata garażowa i 3 garaże o wartości łącznie 84 tys. zł., 2 działki rolne 40 tys. zł., budynek gospodarczy 100 tys. zł. Wykazany przychód 1512957,55 zł. Dochód 9621,74zł (za rok 2013). Z tytułu zatrudnienia w SzSM ok. 30 tys.zł., dieta radnego 12 tys.zł. Samochód VW Sharan 2001 wartość ?, VW New Beetle 1999 wartość ? Kredyt hipoteczny 110 tys chf.*

2018 oświadczenie na początek kadencji : właściciel jednoosobowa działalność gospodarcza, współwłaściciel w jednej spółce, radny. Oszczędności 210 tys. zł., papiery wartościowe o wart. 80 tys.zł., dom o wart. 400 tys. zł., wiata i garaże wart. 85 tys.zł. Z tytułu działalności gospodarczej przychód 999052,72 zł. Koszty 1008182,37 zł. Dochód 9129,65 zł. Funkcja wiceprzewodniczącego RM 15500 zł. Darowizna 54800 zł. Odszkodowanie po pożarze 43679 zł. Samochód VW Sharan 2011 r. wart. 40000zł. VW New Beetle 1999r. 5000zł. Kwota kredytu do spłaty 80,3 tys. CHF.

                                                                                                943 108 zł.

3. Anna Majstrak (Porozumienie Gospodarcze)

2014 roku w oświadczeniu na początek kadencji – radna. Oszczędności 27 tys. zł. Dom o wartości 350 tys. zł. , 3 działki o łącznej wartości 256 tys. zł. Od 20.11.2004 prowadzono działalność gospodarczą “Myjnia Parowa Pucuś” na otwarcie której Powiatowy Urząd Pracy przyznał dotację w wysokości 20 tys. zł. , w rubryce przychód, dochód z prowadzonej działalności w roku 2014 i 2015 wpisano “nie dotyczy”. Samochody Chrysler Voyager 2006 r. wart. 15 tys. zł., VW Transporter 2009 r. wart. 35 tys.zł., Iveko* 2001r. wart. 12 tys.zł.

2018 oświadczenie na początek kadencji : radna. Oszczędności 98 tys.zł. Dom o wartości 350 tys.zł., 4 działki o wartości 266 tys.zł. Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej “Euro Majster” osiągnięto przychód, dochód 14900 zł. netto. Dieta radnego 15610 zł. Samochody VW Transporter 2010 r. wart. 25 tys.zł., Iveco 2001 wart. 10 tys.zł., Toyota Yaris 2010 r. wart. 10,5 tys. zł., Toyota Verso 2013 r. wart. 30 tys.zł., Alfa Romeo 2007 r. wart. 17 tys.zł.

                                                                                                  837 010 zł.

4. Marek Artur Koniarczyk (Nasz Dom Szydłowiec)

2014 rok oświadczenie na początek kadencji : nauczyciel, przewodniczący. Oszczędności 15919 zł., 2,15 CHF, 40 EU. Dom o wartości 250 tys.zł. Inne nieruchomości o wart. 50 tys. zł.  Dochód z tytułu zatrudnienia 55463 zł. Dieta radnego 12788 zł. Kredyt 22268 CHF, pozostało do spłaty 2325 CHF.

2018 r. oświadczenie na początek kadencji : nauczyciel, przewodniczący. Oszczędności 30 tys.zł. Dom o wart. 320 tys.zł. 2 działki o łącznej wartości 100 tys. zł. Dochód z tytułu zatrudnienia 60131 zł. Dieta radnego 19218 zł. Funkcja przewodniczącego GKRPAiPN 7615 zł. Umowa zlecenie 2362 zł. samochód Hyundai i30 2011 r. wart. 18 tys.zł.

                                                                                                    557 326 zł.

5. Dorota Jakubczyk (Porozumienie Gospodarcze)

2014 roku w oświadczeniu na początek kadencji – radna. Oszczędności 23 tys.zł. Dom o wartości 300 tys. zł. Pawilon handlowy wart. 50 tys. zł. Dochody z tytułu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 110 251 zł. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu 23100 zł. (umowa zlecenie). Dieta radnego 11913 zł. Samochód Seat Leon 2008 wart. ok 30 tys. zł.

2018 oświadczenie na początek kadencji : skarbnik powiatu, radna. Oszczędności 10 tys. zł. Dom o wartości 300 tys. zł. Pawilon handlowy wart. 70 tys. zł. Dochody z tytułu zatrudnienia w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu 109 187 zł.  Dieta radnego 14346 zł. Samochód Seat Leon 2008 wart. ok 15 tys. zł. Kredyt 31200 zł.

                                                                                                     518 533 zł.

6. Paweł Surdy (Porozumienie Gospodarcze)

2014 rok oświadczenie na początek kadencji – nauczyciel wychowania fizycznego, radny. Oszczędności 2 tys.zł. Mieszkanie o wartości 190 tys.zł., garaż wart. 15 tys. zł. Dochód z tytułu zatrudnienia 37401 zł. Umowa o dzieło 1024 zł. Stypendium sportowe 1542 zł. Samochód VW Passat 2004 r. wart. 18 tys. zł. Kredyt hipoteczny 122847 zł. do spłaty 102528 zł.

2018 r. oświadczenie na początek kadencji  – nauczyciel wychowania fizycznego, radny. Oszczędności 10 tys. zł. Mieszkanie o wartości 190 tys.zł., garaż wart. 15 tys. zł. , działka wart. 170 tys. zł. (darowizna). Dochód z tytułu zatrudnienia 44845 zł. Dieta radnego 13212 zł. Umowa zlecenie 1450 zł. Nagroda pieniężna 2500 zł. Samochód VW Passat 2004 r. wart. 14 tys. zł. Kredyt do spłaty 80020 zł.

                                                                                                      461 007 zł.

7. Paweł Bloch (Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej)

2014 rok oświadczenie na początek kadencji : radny. Oszczędności 72 tys. zł., papiery wartościowe 2700 zł. Mieszkanie o wartości 75 tys. zł. Dochód z tytułu zatrudnienia 49031 zł. Dieta radnego 15113 zł. Samochód Toyota Verso 2012 r. wart. 48 tys. zł.

2018 r. oświadczenie na początek kadencji : radny nauczyciel. Oszczędności 34200 zł. 2 mieszkania o łącznej wartości 175 tys. zł. Dwa garaże o łącznej wartości 20 tys. zł. Dochód z tytułu zatrudnienia 45115 zł. Dieta radnego 7086 zł. Umowa zlecenie 2675 zł. Samochód Toyota Verso 2012 r. wart. 43 tys. zł. Samochód Toyota Yaris 2012 r. wart. 31 tys. zł.

                                                                                                      358 076 zł.

8. Leszek Jakubowski (Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej)

2014 roku w oświadczeniu na początek kadencji – specjalista ds MSAG i sp. techniczny, radny. Oszczędności 5 tys. zł. , fundusz pieniężny 1575,0601 jednostek, wartość jednostki 14,9528 = 23551, 6769. Fundusz Gwarantowany 10,3375 wartość jedn. 2,452,61457 = 25353, 903.*  Dom o wart. 200 tys.zł. , gospodarstwo rolne łączna wartość 26 tys.zł.,  działka wart. 7 tys.zł. Wynagrodzenie 33497 zł., dieta radnego 15301 zł., dieta za uczestnictwo WGKRPAiN 6189 zł., renta 5392 tys. Samochód Opel Zafira 2001r. wart. 11 tys. zł.

2018 oświadczenie na początek kadencji : specjalista ds MSAG i sp. technicznych, radny. Oszczędności 6 tys. zł. (następne informacje trudne do rozczytania więc wklejamy w całości, jeśli ktoś wie o co w tym chodzi to prosimy o odszyfrowanie tego kodu) :

Dom o wartości 200 tys.zł, gospodarstwo rolne wart. 22 tys.zł., działka wart. 8 tys.zł. Dochód z tytułu wykonywanej pracy 37694 zł., dieta radnego 12105 zł., renta 5787 zł. Samochód Opel Zafira 2001r., Audi A6 2004r. wartość 11 tys. zł.

                                                                                                   296 799 + ? zł.

9. Maciej Kapturski (Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej)

2014 rok oświadczenie na początek kadencji : radny, nauczyciel. Mieszkanie o wartości 160 tys.zł. Dochód z tytułu zatrudnienia w szkole 59214 zł (brutto), z tytułu funkcji członka rady nadzorczej SZSM 1747 zł. Umowa zlecenie “Szydłowianka” 2100 zł. Umowa zlecenie “Manor House” 15358 zł (brutto). Samochód Mazda 6 2003 r. wart. 10 tys.zł. Kredyt hipoteczny 45 tys.zł.

2018 r. oświadczenie na początek kadencji : radny nauczyciel. Mieszkanie o wartości 160 tys.zł. Dochód z tytułu zatrudnienia w szkole 66903 zł. Dieta radnego 13212 zł. Umowa zlecenie 4601 zł. Samochód Seat Altea 2008 r. wart. 16 tys.zł., Opel Astra 2007 r. wart. 12 tys. zł. Kredyt hipoteczny 4098 CHF.

                                                                                                   272 716 zł.

10. Arkadiusz Sokołowski (Porozumienie Gospodarcze)

2014 rok oświadczenie na początek kadencji – właściciel firmy budowlanej, radny. Oszczędności 2 tys. zł. Dom o wartości 150 tys. zł., 3 działki rolne o łącznej wartości 10,5 tys. zł. Dochód z tytułu działalności 6 tys. zł.

2018 r. oświadczenie na początek kadencji – radny, rolnik. Dom o wartości 150 tys. zł. Gospodarstwo hodowlane o wart. 10 tys. zł. Dieta radnego 15615 zł.

                                                                                                   175 615 zł.

kategoria debiutanci:

1. Marek Cegliński (Alternatywa Dla Szydłowca)

2018 r. oświadczenie na początek kadencji : radny, działalność gospodarcza. Oszczędności ok. 70 tys. zł. 2 domy o łącznej wartości ok 300 tys. zł. 2 działki o łącznej wartości ok. 80 tys. zł. inne nieruchomości o łącznej wartości 212 tys.zł. Z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego 5454 zł. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 20777 zł. Dieta radnego 442 zł. Z tytułu udziału w akcjach ratowniczo gaśniczych 189 zł. Samochód BMW X3 2005 r.,  Iveco Daily 2007r., samochód ciężarowy Scania 1999 r. – wartości nie podano.

                                                                                                   688 673 zł + wartość samochodów ? 

2. Grażyna Rycerska (Prawo i Sprawiedliwość)

2018 r. oświadczenie na początek kadencji : nauczyciel, radna. Oszczędności 500 zł. Dom o wartości 200 tys. zł. Inne nieruchomości o łącznej wartości 70 tys. zł. Dochód ze stosunku pracy 57383 zł. Dieta radnego 442 zł. Samochód Opel Astra 2001 r.

                                                                                                     328 325 zł.

3. Jadwiga Kopycka (Porozumienie Gospodarcze)

2018 r. oświadczenie na początek kadencji : radna. Oszczędności 13767 zł. Mieszkanie o wartości 167 tys.zł. Garaż wart. 10 tys. zł.  Z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej Ciepłowni Miejskiej w Szydłowcu 5579 zł. Funkcja pełnomocnika ds kontaktu z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu 37200 zł. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 6520 zł. Emerytura 28516 zł. Dieta radnego 523 zł.  Pożyczka z Kasy Zapomogowo Pożyczkowej UM 10 tys. zł.

                                                                                                      269 105 zł.

4. Piotr Sadza (Porozumienie Gospodarcze)

2018 r. oświadczenie na początek kadencji : kierowca, radny. Oszczędności 5 tys.zł. Dochody z tytułu zatrudnienia 29353 zł. Dieta radnego 523 zł. Samochód Range Rover Sport 2006 r. wart. 50 tys. zł. Kredyt 37935 zł., do spłaty 28412 zł.

                                                                                                       84 876 zł.

5. Wioleta Turek (Porozumienie Gospodarcze)

2018 r. oświadczenie na początek kadencji : radna, instruktor ds. kulturalno oświatowych. Z tytułu zatrudnienia 30450 zł. Dieta radnego 442 zł. Samochód Opel Meriva 2007 r. , wartości nie podano.

                                                                                                      30 892 zł.

Na zakończenie warto przypomnieć samym zainteresowanym art 233 paragraf 1 kodeksu karnego, który stanowi, że za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Niebawem powinny ujrzeć światło dzienne oświadczenia majątkowe na początek kadencji radnych powiatowych. Zadamy wtedy pytanie – czy opłaca się zasiadać w radzie powiatu szydłowieckiego?

*pisownia oryginalna z oświadczeń majątkowych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *