Matury 2019 / porównanie wyników


Niedawno na stronach Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych zostały opublikowane wyniki z tegorocznych matur. Procentowo podano średnią ocen poszczególnych przedmiotów w powiatach, gminach i poszczególnych szkołach. Podczas majowych egzaminów młodzież obowiązkowo przystępowała do egzaminu w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego. Z kolei w części pisemnej zdawali język polski, matematykę oraz wybrany język obcy, najczęściej był to angielski. Jak w tym zestawieniu wypadają szydłowieckie szkoły średnie? Czy prawdą jest, że licea w Skarżysku lub Radomiu oferują wyższy poziom nauczania? Aby odpowiedzieć na te pytania dokonaliśmy porównania wyników egzaminów z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym w liceach wybieranych do kontynuowania edukacji przez absolwentów szydłowieckich gimnazjów, a obecnie także klas ósmych.

Drugie porównanie przedstawia wyniki szkół średnich w Szydłowcu:

Zdawalność w gminie Szydłowiec wyniosła w tym roku 81,5%. W ogólnym zestawieniu szkół średnich województwa mazowieckiego najlepiej wypadło szydłowieckie Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza zajmując 141 lokatę pośród 677 szkół.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *